Bubble sort C/C++

Poměrně jednoduchý a rychlý (pro malé hodnoty) algoritmus, nenáročný na naprogramování. Pro větší hodnoty se nedoporučuje, jeho náročnost je přeci jen Ο(n2). Vzorový kód obsahuje i tělo main() se vzorovými daty.

Bouble sort v C

Jednoduchý bouble sort v C, včetně funkce main.

#include <stdio.h>
#define DATA_SIZE 20

void swap(int *a, int *b)
{
  int tmp;
  tmp = *a;
  *a = *b;
  *b = tmp;
}

void bouble_sort(int data[DATA_SIZE])
{
  int i, j;
  for (i = 0; i < DATA_SIZE; i++)
    for (j = 0; j < DATA_SIZE - 1; j++)
      if (data[j] > data[j + 1])
      {
        swap(data + j, data + j + 1);
      }
}

int main(int argc, const char * argv[])
{

  int data[20] = { 12, 4, 6, 43, 68, 35, 79, 3, 11, 18,
          26, 21, 2, 88, 34, 13, 90, 57, 77, 19 };
  int i;

  for (i = 0; i < DATA_SIZE; i++)
    printf("%02d | ", data[i]);
  printf("\n");

  bouble_sort(data);

  for (i = 0; i < DATA_SIZE; i++)
    printf("%02d | ", data[i]);
  printf("\n");

  return 0;
}

Bouble sort v C++

Jak je mým zvykem, algoritmy v C++ se snažím psát jako šablony

#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>

#define DATATYPE int

using std::vector;
using std::cout;
using std::endl;

template <typename T>
void swap(std::vector<T> *data, int a, int b)
{
  T tmp;
  tmp = data->at(a);
  data->at(a) = data->at(b);
  data->at(b) = tmp;
}

template <typename T>
void quick_sort(std::vector<T> *data, int start, int end)
{
  int pivot, startIndex, endIndex;
  if (start >= end)
    return;

  pivot = start;
  startIndex = start + 1;
  endIndex = end;

  while (startIndex < endIndex)
  {
    if (data->at(pivot) >= data->at(startIndex))
      startIndex++;
    else
      swap(data, startIndex, endIndex--);
  }

  if (pivot + 1 == startIndex)
  {
    if (data->at(pivot) > data->at(startIndex))
    {
      swap(data, pivot, startIndex);
    }
  }
  else
  {
    if (data->at(pivot) < data->at(startIndex))
      startIndex--;
    swap(data, pivot, startIndex);
  }

  pivot = startIndex;

  quick_sort(data, start, pivot - 1);
  quick_sort(data, pivot + 1, end);
}

int main(int argc, const char * argv[])
{
  DATATYPE dataSource[20] = { 12, 4, 6, 43, 68, 35, 79, 3, 11, 18,
    26, 21, 2, 88, 34, 13, 90, 57, 77, 19 };

  vector<DATATYPE> data(dataSource, dataSource + sizeof(dataSource)/sizeof(DATATYPE));

  for (vector<DATATYPE>::iterator idx = data.begin(); idx < data.end(); idx++)
    cout << "" << std::setfill('0') << std::setw(2) << *idx;
  cout << endl;

  quick_sort<DATATYPE>(&data, 0, (int)data.size() - 1);

  for (vector<DATATYPE>::iterator idx = data.begin(); idx < data.end(); idx++)
    cout << "" << std::setfill('0') << std::setw(2) << *idx;

  return 0;
}
Příspěvek byl publikován v rubrice Programování se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.